Merkbare deskundigheid

Merkbare deskundigheid

Het is merkbaar dat er deskundigheid aanwezig is bij Eerlijk Incasseren. De informatieverstrekking toont aan dat er kennis aanwezig is van de incassoprocedure en de gerechtelijke procedure. Ik heb meerdere vorderingen ingediend waarvan een groot aantal is voldaan, de overige vorderingen heb ik laten aanbrengen bij de rechtbank.


F. Witmarken

5
2017-12-02T11:46:14+00:00

F. Witmarken