Onze werkwijze

Gratis herinneringsbrief versturen           No Cure No Pay Incasso           Gerechtelijke procedures

Herinnering versturen

Meestal dient er nog een herinnering te worden verstuurd na de factuur. Dit is het geval als de debiteur een consument is. Wij sturen een herinnering aan de debiteur als dat nodig mocht zijn voordat de incassoprocedure aanvangt. Indien er wordt betaald door de debiteur in deze fase dan worden er kosten voor het versturen van de herinnering in rekening gebracht.

14 dagen

Als er een herinnering wordt verstuurd dan krijgt de debiteur 14 dagen de tijd om te voldoen. Daarna starten wij direct aansluitend het incassotraject voor u op. Wij houden u op de hoogte of er een herinnering is verstuurd of dat het incassotraject in werking wordt gezet.

Wat doen wij voor u?

 • Beoordelen of een herinnering noodzakelijk is
 • Herinnering opstellen
 • Betalingstermijn monitoren

Incassotraject

Na het indienen starten wij direct het incassotraject. Uw debiteur wordt 10 dagen de tijd gegeven om te voldoen, afhankelijk van de stappen die reeds genomen zijn. Daarna kan het zijn dat er een tweede termijn wordt gegeven waarbij een conceptdagvaarding mee kan worden gezonden als de vordering hoger is dan 450 euro.

Kosten

Het incassotraject niet kosteloos, u bent een eigen bijdrage verschuldigd van 20 euro per ingediende vordering. Deze kosten worden in mindering gebracht op de incassokosten bij de debiteur. Daarmee bewaken wij dat er geen onterechte of nodeloze vorderingen worden ingediend. De resterende incassokosten worden volgens de wettelijke regeling (WIK) verhaald.

Wat doen wij voor u?

 • Incassobrief opstellen
 • Versturen per post, email en WhatsApp
 • Concept-dagvaarding opstellen
 • Termijnen monitoren

Gerechtelijke procedure

Heeft de debiteur niet betaald in de eerdere fases? Dan komen we aan bij de gerechtelijke procedure. Wij voeren deze procedure voor u uit, u hoeft hiervoor niets te doen. Wij stellen de dagvaarding op en verzorgen de correspondentie met de rechtbank.

Kosten

In deze fase worden de gerechtelijke kosten door u voorgeschoten, deze bestaan uit het opstellen & uitbrengen van de dagvaarding en de griffiekosten die aan de rechtbank moeten worden betaald. In de gerechtelijke procedure proberen wij deze kosten altijd te verhalen op de debiteur.

Wat doen wij voor u?

 • Juridisch advies uitbrengen
 • Dagvaarding opstellen & laten uitbrengen
 • Correspondentie voeren met de rechtbank
 • Vertegenwoordiging bij de rechtbank

Beslaglegging

Na de gerechtelijke procedure gaan wij over tot beslaglegging. Er zijn verschillende soorten beslag mogelijk, wij informeren u graag over de mogelijkheden die er zijn tot het leggen van beslag. Wij laten het beslag ten uitvoer leggen, u hoeft hiervoor niets te doen. 

Kosten

In deze fase worden de kosten voor het leggen van het beslag door u voorgeschoten. De kosten van het beslag mogen op de debiteur worden verhaald middels het verkregen vonnis. Dit geldt ook indien er twee of meer soorten beslag worden gelegd, deze zijn cumulatief verhaalbaar op de debiteur.

Wat doen wij voor u?

 • Informeren over te leggen beslag
 • Overgaan tot het laten leggen van het beslag
 • Afwikkeling verzorgen van het beslag