Onze aanpak & werkwijze

Eerlijk incasseren; onze expert controleert elke vordering handmatig.

Garantie tot dagvaarden en gerechtelijke procedure moet worden gegeven.

- Eigen bijdrage ter hoogte van 20 euro die wordt verminderd bij de debiteur.

- Door onze eerlijke en deskundige wijze van incasseren behoudt u de klant.

Direct uw  incasso's indienen

 

Direct een vrijblijvende mail sturen met uw vraag.

Contact

"Eerlijk incasseren: geen vorderingen indienen die niet bestaan en de garantie afgeven dat er wordt gedagvaard als de debiteur niet wilt voldoen in de No Cure No Pay procedure van ons incassobureau." 

Wat houdt eerlijk incasseren precies in?

Eerlijk incasseren betekent voor iedereen helderheid, duidelijkheid en betrouwbaarheid. Zowel voor de aanbieder van de incasso als voor de debiteur die de vordering aan ons incassobureau moet voldoen. Duidelijkheid dat een vordering echt bestaat komt tot uiting in de vorm dat wij de volledige incassokosten in rekening brengen bij de opdrachtgever als blijkt dat de vordering onterecht is. Daarmee voorkomen wij dat er nodeloos vorderingen worden aangebracht die helemaal niet blijken te bestaan. Dat is een extra garantie die de opdrachtgever scherp houdt. 

Naast die extra garantie dat de vordering daadwerkelijk bestaat moet de opdrachtgever daarnaast garanderen dat de vordering na de incassoprocedure wordt aangebracht bij de rechtbank. Op deze wijze creëren we helderheid in de formuleringen in onze incassobrieven. Geen loze woorden in onze incassobrief dat een incasso wordt aangebracht bij de rechtbank maar de duidelijke boodschap in onze incassobrief waarin wij wijzen op de consequenties die daadwerkelijk plaatsvindt als er niet wordt voldaan door een debiteur.

No Cure No Pay Incassobureau

Als een vordering daadwerkelijk bestaat en terecht is worden de incassokosten door de debiteur betaald aan ons incassobureau. Dit is de normale procedure bij een No Cure No Pay Incassobureau. Wij hanteren die lijn ook als No Cure No Pay incassobureau maar...
Er wordt een eigen bijdrage gevraagd aan de opdrachtgever ter hoogte van 20 euro. Die eigen bijdrage is noodzakelijk omdat een incassobureau zelf ook kosten maakt. De incassokosten die worden misgelopen worden op deze wijze gecompenseerd als een debiteur niet betaalt en de opdracht wordt ingetrokken of niet bij de rechtbank wordt aangebracht. Dat incassobureaus vaak op agressieve wijze te werk gaan komt namelijk voort uit het feit dat er wel kosten worden gemaakt die niet kunnen worden terugverdient als de zaak niet bij de rechtbank wordt aangebracht. Wij verbinden daar de voorwaarde aan dat de incassokosten bij de opdrachtgever in rekening wordt gebracht als de incasso niet terecht is. Daarmee onderscheidt ons incassobureau zich van andere incassobureaus. Het probleem van het verloren vertrouwen in incassobureaus wordt daarmee hersteld, hetgeen toonaangevend is in onze branche. Direct eenmalig en No Cure No Pay een incasso indienen.

Incasso indienen

Altijd een deskundige behandeling van uw ingediende incasso's.


Direct een incasso indienen

Expertise

Tussen de bomen zie je soms het bos niet meer. Er zijn zeer veel incassobureaus die op basis van No Cure No Pay proberen te incasseren.
Het nadeel is dat veel van die incassobureaus geen expertise in huis hebben.
Bij mij staat buiten twijfel dat die wel aanwezig is bij Eerlijk Incasseren.


No cure no pay incassobureau

C. Pollstra

5.0
2017-12-01T16:32:12+00:00

C. Pollstra

No cure no pay incassobureau
Tussen de bomen zie je soms het bos niet meer. Er zijn zeer veel incassobureaus die op basis van No Cure No Pay proberen te incasseren. Het nadeel is dat veel van die incassobureaus geen expertise in huis hebben. Bij mij staat buiten twijfel dat die wel aanwezig is bij Eerlijk Incasseren.

Gerechtelijke procedure


Bij Eerlijk Incasseren heb ik het gevoel dat ze weten waar ze mee bezig zijn.
Ze stellen de dagvaarding op en voeren de gehele gerechtelijk procedure voor mij.
incassobureau inschakelen

S. Westman

5.0
2017-12-01T16:03:41+00:00

S. Westman

incassobureau inschakelen
Bij Eerlijk Incasseren heb ik het gevoel dat ze weten waar ze mee bezig zijn. Ze stellen de dagvaarding op en voeren de gehele gerechtelijk procedure voor mij.

Specialisatie

Vanwege de media-aandacht heb ik gekozen voor een incassobureau met een smetteloze reputatie.
Ik wil niet geassocieerd worden met een incassobureau dat niet bestaande vorderingen probeert te innen.


Marc Kleijn

5.0
2017-12-02T11:38:37+00:00

Marc Kleijn

Vanwege de media-aandacht heb ik gekozen voor een incassobureau met een smetteloze reputatie. Ik wil niet geassocieerd worden met een incassobureau dat niet bestaande vorderingen probeert te innen.

Merkbare deskundigheid

Het is merkbaar dat er deskundigheid aanwezig is bij Eerlijk Incasseren.
De informatieverstrekking toont aan dat er kennis aanwezig is van de incassoprocedure en de gerechtelijke procedure.
Ik heb meerdere vorderingen ingediend waarvan een groot aantal is voldaan,
de overige vorderingen heb ik laten aanbrengen bij de rechtbank.


F. Witmarken

5.0
2017-12-02T11:46:14+00:00

F. Witmarken

Het is merkbaar dat er deskundigheid aanwezig is bij Eerlijk Incasseren. De informatieverstrekking toont aan dat er kennis aanwezig is van de incassoprocedure en de gerechtelijke procedure. Ik heb meerdere vorderingen ingediend waarvan een groot aantal is voldaan, de overige vorderingen heb ik laten aanbrengen bij de rechtbank.
5
4

Wat is traditioneel No Cure No Pay Incasso?

Bij een traditioneel No Cure No Pay Incassobureau wordt een vordering aan het incassobureau toegezonden. Het gaat dan vaak om een factuur die niet is voldaan, maar het kan ook een maandelijks termijnbedrag zijn. Een maandelijks termijnbedrag kan bestaan uit de huur voor de woning of voor de afbetaling van een telefoon of huishoudelijke goederen. Het incassobureau stuurt dan namens het bedrijf een incassobrief.

Het incassobureau telt een bedrag aan incassokosten bij het te betalen bedrag op. Dit mag het incassobureau doen omdat er een wettelijke regeling voor bestaat. Deze wettelijke regeling is vastgelegd in de WIK (Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten), maar vaak afgekort aangeduid als "Wet Incassokosten". Vandaar dat de afkorting afwijkt van de daadwerkelijke naam. In de WIK staat aangegeven hoeveel incassokosten een incassobureau in rekening mag brengen. Daarvoor is er in de WIK een staffel opgenomen met een minimum van 40 euro aan incassokosten. Aan de hand van de hoogte van het te incasseren bedrag mag een incassobureau 15% van het initiële bedrag aan incassokosten in rekening brengen. Daar is wel een maximum aan verbonden ter hoogte van 190.000 euro. U kunt de incassokosten hier narekenen, zodat u weet of er niet teveel incassokosten door een incassobureau in rekening wordt gebracht.

Risico No Cure No Pay Incassobureau

Een No Cure No Pay Incassobureau krijgt dus alleen betaald als de vordering ook daadwerkelijk wordt geïnd. U kunt zich voorstellen dat er door het incassobureau verschillende onorthodoxe methoden ingezet zullen worden. Dit houdt vaak samen met het verband dat een No Cure No Pay Incassobureau eigenlijk geen juridische kennis in huis heeft. Dat heeft tot gevolg dat een No Cure No Pay Incassobureau vanuit een cirkelredenering te werk zal gaan. Het No Cure No Pay Incassobureau zal blijven dreigen en brieven blijven versturen in de hoop dat er uiteindelijk zal worden betaald. Door het ontbreken van juridische kennis zal een No Cure No Pay Incassobureau niet weten hoe zij daadwerkelijk een gerechtelijke procedure zal moeten voeren. In de praktijk komt het voor dat het expertise ontbreekt om een dagvaarding op te stellen of om een gerechtelijke procedure te starten. Het spreekt voor zich dat voor het voeren van een gerechtelijke procedure specialistische kennis nodig is. En als het een No Cure No Pay Incassobureau al lukt om de gerechtelijke procedure op gang te krijgen, dan ontbreekt de deskundigheid om een gerechtelijke procedure inhoudelijk goed te voeren. Om deze redenen blijft een No Cure No Pay Incassobureau liever "roepen" dat een vordering dient te worden voldaan, hopelijk zal iemand die dan ook uiteindelijk voldoen.

Deskundige, Specialist & Expertise

Bij Eerlijk Incasseren draait het om Deskundigheid, Specialisatie en Expertise. Eerlijk Incasseren is niet alleen een incassobureau waar men op basis van No Cure No Pay een incasso kan indienen. Er wordt tevens een eigen bijdrage van de opdrachtgever verwacht. Het onderscheidende vermogen van Eerlijk Incasseren is erin gelegen dat na het incassotraject een vordering altijd bij de rechtbank wordt aangebracht. Een expert van Eerlijk Incasseren stelt zelf de dagvaarding op en voert de gerechtelijke procedure. Voor het voeren van een gerechtelijke procedure is deskundigheid vereist. Omdat wij die deskundigheid zelf in huis hebben hoeven wij niet te wachten op de gratie van een debiteur om te betalen.

Na het No Cure No Pay Incassotraject

Dat is merkbaar in het No Cure No Pay Incassotraject. Wij sturen niet eindeloos brieven die ongefundeerde dreigementen inhouden. Onze deskundigheid voorziet erin dat een debiteur wellicht niet zal betalen in de buitengerechtelijke incassoprocedure. In dat geval is er geen man overboord, onze deskundige zet de buitengerechtelijke procedure om in een gerechtelijke procedure. Voor het voeren van een gerechtelijke procedure na de No Cure No Pay Incassoprocedure is expertise vereist. Niet alleen vereist de opstart van de gerechtelijke procedure de nodige kennis, ook tijdens het voeren van de gerechtelijke procedure is deskundigheid vereist die bij ons aanwezig is. 

Deskundige jurist

Deze vereiste kennis is nodig op het gebied van contractenrecht. Immers moet voorafgaand aan de vordering een overeenkomst zijn gesloten. Voor het voeren van de gerechtelijke procedure hebben wij experts in huis; juristen die zijn opgeleid op universitair niveau. Deze experts hebben niet alleen verstand van de schriftelijke procedure die gevoerd wordt bij de rechtbank, ook indien er daadwerkelijk een zitting plaatsvindt bij de rechtbank gaat onze jurist daar voor u naar toe. 

Garantie door specialisten

Om deze specialistische lijn te kunnen voeren moet een opdrachtgever ons de garantie geven dat de vordering wordt aangebracht bij de rechtbank na de No Cure No Pay Incassoprocedure. Dat waarborgt niet alleen het feit dat de vordering echt bestaat, waardoor elke twijfel wordt weggenomen bij debiteurs, maar ook onze harde lijn dat er daadwerkelijk wordt gedagvaard. Dit is een groot verschil met andere No Cure No Pay Incassobureaus die hun geloofwaardigheid verliezen als er niet wordt gedagvaard na de (vaak vele) incassobrieven. Om deze reden kunnen onze specialisten garanderen dat een vordering bestaat. 

 

Opkopen vorderingen

Incassobureaus kunnen vorderingen opkopen. Het opkopen van vorderingen leidt tot een oneerlijke wijze van incasseren. Het wekt de indruk dat het incassobureau op een andere wijze zou gaan incasseren omdat er voor hun een eigenbelang meespeelt. Dat is geen verkeerde gedachtegang. Immers moet de aankoop van een vordering worden terugverdient én er moet winst op worden gemaakt. Om alle schijn van oneerlijke wijze van incasseren te vermijden kopen wij daarom geen vorderingen op.